Mức giá mới của sản phẩm này khi giỏ hàng đạt các mốc sau
Quantity Discounted price
5 - 9 -
10 - 19 -
20 - 39 -
40 - 79 -
80 - 159 -
160 - 319 -
320 - 999 -
Lucy 3000 Pod Dùng 1 Lần

Filters Sort results
Reset Apply
Vị
Số lượng
Giá
Giỏ hàng
R Cola - 30ml - 30ni
Max:
Min: 0
Step: 1
300,000
Đào Lạnh - 30ni/30ml
Max:
Min: 0
Step: 1
300,000
Cafe Siêu Lạnh - 3ni/60ml
Max:
Min: 0
Step: 1
280,000
Kem Khoai Môn Siêu Lạnh - 35ni/30ml
Max:
Min: 0
Step: 1
300,000
Đào lạnh
Max:
Min: 0
Step: 1
280,000
Bạc hà - 5000 hơi - 50ni
Max:
Min: 0
Step: 1
280,000
Chuối Lạnh
Max:
Min: 0
Step: 1
220,000
Hồng
Max:
Min: 0
Step: 1
420,000
Chuối lạnh - 2500 hơi - 50ni
Max:
Min: 0
Step: 1
220,000
Bạc hà
Max:
Min: 0
Step: 1
170,000
Cola - 2500 hơi - 50ni
Max:
Min: 0
Step: 1
220,000
Bò húc - 800 hơi - 20ni
Max:
Min: 0
Step: 1
135,000
Chuối lạnh - 1200 hơi - 30ni
Max:
Min: 0
Step: 1
165,000
Matcha Siêu Lạnh - 30ni/30nml
Max:
Min: 0
Step: 1
290,000
Circle Salt Dừa Dứa - 30ni/30ml
Max:
Min: 0
Step: 1
270,000
Chanh mâm xôi - 2000 hơi - 35ni
Max:
Min: 0
Step: 1
260,000
Chuối dâu - 4000 hơi - 50ni
Max:
Min: 0
Step: 1
270,000
Dâu kiwi - 4000 hơi - 50ni
Max:
Min: 0
Step: 1
250,000
Bánh việt quất - 3500 hơi - 30ni
Max:
Min: 0
Step: 1
270,000
Chuối lạnh - 3000 hơi - 35ni
Max:
Min: 0
Step: 1
210,000
Cola - 4000 hơi - 40ni
Max:
Min: 0
Step: 1
260,000
Dừa Dứa Lạnh - 4000 Hơi - 50ni
Max:
Min: 0
Step: 1
260,000
Nasty Salt Socola
Max:
Min: 0
Step: 1
300,000
Đen
Max:
Min: 0
Step: 1
750,000
Dâu Kiwi Lạnh
Max:
Min: 0
Step: 1
320,000
Ổi Lạnh - 30ml - 50ni
Max:
Min: 0
Step: 1
320,000
Bánh dâu - 10000 hơi - 50ni
Max:
Min: 0
Step: 1
350,000
Bánh dâu - 6000 hơi - 50ni
Max:
Min: 0
Step: 1
250,000
Bánh dâu - 7000 hơi - 50ni
Max:
Min: 0
Step: 1
300,000
R Cola - 30ml - 50ni
Max:
Min: 0
Step: 1
300,000
1 2 3 10

Khi thêm vào giỏ hàng các sản phẩm bạn muốn mua. Tổng số lượng sản phẩm trong giỏ hàng sẽ quyết định mức giá giảm cho tất cả. Bạn sẽ có mức giá khác nhau (mốc càng cao càng giảm sâu) theo các khung: 5 | 10 | 20 | 40 | 80 | 160 | 320 trong giỏ hàng, toàn bộ sản phẩm sẽ được giảm theo khung giá mới đạt được. Bạn sẽ thấy giá được giảm khi vào giỏ hàng tổng. Sau khi lượng sản phẩm trong giỏ hàng đạt mốc khuyến mãi. Các sản phẩm tiếp theo bạn muốn thêm vào giỏ hàng đều được giảm giá theo mốc đã đạt. Bất kỳ sản phẩm nào trong giỏ hàng đều tính vào số lượng chung. Điều đó có nghĩa bạn không cần phải mua 5 sản phẩm cùng loại mới được nhận giảm giá. Bạn có thể mua 2 cây pod 2 chai juice và 1 phụ kiện bất kỳ để đạt đủ mốc 5 sản phẩm hoặc mốc cao hơn. Trong giao diện giỏ hàng, khi bạn chỉnh sửa số lượng để đạt mốc hoặc giảm mốc. hệ thống sẽ tự động load cho ra khung giá mới.

Zalo 0772754522
Zalo1
Zalo2